Cho thuê Honda AirBlade 125cc

108 lượt xem
In
200.000/Ngày

200.000/ Ngày

  • 02 mũ bảo hiểm 1/2 đầu
  • • 02 áo mưa dùng một lần
  • • Bảo hiểm + Đăng ký xe photo
  • • Dịch vụ cứu hộ

Dịch vụ du lịch khác

Ảnh đẹp

Thác Bà 1

Du khách chia sẻ