Cho thuê Honda Vision

176 lượt xem
In
180.000/Ngày

180.000/ Ngày

  • 02 mũ bảo hiểm 1/2 đầu
  • • 02 áo mưa dùng một lần
  • • Bảo hiểm + Đăng ký xe photo
  • • Dịch vụ cứu hộ

Ảnh đẹp

Thác Bà 3

Du khách chia sẻ