Nhũ đá động Thủy Tiên rụng tự nhiên

170 lượt xem
In
Nhũ đá tự gãy, chúng tôi không làm gãy

 Nhũ đá động Thủy Tiên rụng tự nhiên

Đồ lưu niệm khác

Nước hồ Thác Bà cao cấp 250ml

Nước hồ được xử lý qua quy trình đạt chuẩn

Giftbox Lá rụng hồ Thác Bà

Lá rụng tự nhiên không do tác động của con người.

Ảnh đẹp

Thác Bà 1

Du khách chia sẻ