Đặc sản - Ẩm thực

Nổi bật Bưởi Đại Minh – “Bưởi tiến Vua”

Vua ăn thử thấy ngon đã lệnh cho quan quân đi tìm ra nơi trồng được giống bưởi quí và lệnh cho quan cai trị địa phương hằng năm phải tiến vua những trái bưởi ngon. Từ đó, nhân dân xa gần gọi Khả Lĩnh Trang ngày xưa và Đại Minh ngày nay là vùng bưởi tiến vua. Giống bưởi quí, thơm ngon nổi tiếng

Ảnh đẹp

Thác Bà 5

Du khách chia sẻ